1918: Moc do českých rukou

Národní dům v Moravské Ostravě (dnešní Divadlo Jiřího Myrona).

Zákon o vzniku samostatného Československa podepsali zástupci Národního výboru československého dne 28. října 1918 v prostorách Českého pánského klubu v Obecním domě v Praze. Zpráva o této události dorazila do redakce novin Moravskoslezský deník v Moravské Ostravě ještě tentýž den v pozdních odpoledních hodinách – nejprve telefonicky, vzápětí i ve formě oficiálního telegramu.

Jako první byli informováni zástupci českých politických stran, kteří tuto zprávu tlumočili občanům, shromážděným tou dobou v Národním domě na divadelním představení. Na druhý den byl ustaven Okresní národní výbor v Moravské Ostravě jakožto revoluční orgán, jehož úkolem bylo převzetí moci ve městě do českých rukou. Jeho předsedou se stal sociální demokrat Jan Prokeš. V Moravské Ostravě i v okolních obcích proběhlo naštěstí vše nekrvavou cestou, bez násilností nebo ničení majetku. Během několika dní se podařilo odzbrojit bez jediného výstřelu silné rakouské vojenské posádky, loajalitu novému státu vyjádřila i většina četnictva.

Staré německé obecní výbory, zvolené ještě před rokem 1914, byly do konce roku 1918 nahrazeny správními komisemi, v nichž měli Češi již odpovídající zastoupení. Předsedou správní komise v Moravské Ostravě se stal opět Jan Prokeš, pozdější starosta města.