1948: Nastolení komunistického režimu

Josef Kotas, komunistický starosta Ostravy v roce 1948.

Únorovou krizi roku 1948 v Československu zahájila 20. února demise části nekomunistických ministrů. Na den 21. února zorganizovala KSČ před ostravskou Novou radnicí manifestaci na podporu požadavků Ústředního výboru KSČ a přijetí demise odstoupivších ministrů prezidentem Benešem. Bezpečnostní situaci ve městě ovládla Státní bezpečnost a lidové milice ustavované při závodech a šachtách. V závodech, institucích veřejné správy, školách i v nekomunistických stranách byly zakládány tzv. akční výbory Národní fronty. Jejich hlavním úkolem měla být „očista“ veřejného života od odpůrců lidově demokratického režimu.

Na 24. únor byla vyhlášena manifestační generální stávka, které se účastnila většina zaměstnanců ostravských podniků. Ve středu 25. února 1948 byla vládní krize završena přijetím demise prezidentem. Ve stejný den bylo zastaveno v Ostravě vydávání národně socialistického deníku Nové slovo a lidoveckého Hlasu. O den později, 26. února, byl zatčen krajský tajemník národně socialistické strany Josef Herod, který za nevyjasněných okolností zemřel 11. března během vyšetřování a stal se tak první obětí nově nastoleného komunistického režimu.