1968: Invaze vojsk Varšavské smlouvy

Hloučky lidí před Novou radnicí protestující proti invazi vojsk Varšavské smlouvy a diskutující také s vojáky okupačních jednotek, 21. srpna 1968.

Rok 1968 se zapsal do dějin Československa vstupem vojsk pěti členských zemí Varšavské smlouvy, který násilně přerušil obrodný proces Pražského jara. K invazi došlo 21. srpna. Ostrava byla od druhé hodiny ranní toho dne okupována 24. Samaro-Uljanovskou motostřeleckou divizí zvanou Železná a přidělenou leteckou divizí. Tanky byly rozmístěny na strategických místech, mezi jinými před Novou radnicí. Příchod sovětské armády inicioval rozsáhlou vlnu nenásilného odporu. Na ulicích se objevily nápisy, letáky, plakáty a výzvy odsuzující okupaci. Ještě 21. srpna večer se dohodli představitelé vedení města s velením okupačních jednotek alespoň na přesunu těžké vojenské techniky do kasáren v Koblově.

Hned po obsazení Ostravy začali redaktoři Nové svobody a dalších novin vydávat Spojené deníky. Také ostravská studia Čs. rozhlasu a Čs. televize se ihned zapojila do protiokupačních aktivit a vysílala improvizované zpravodajství. Iniciativu však začali rychle přebírat konzervativní členové Komunistické strany Československa (KSČ), ke kterým se přidala skupina pragmatiků, mj. předseda Městského národního výboru (MěstNV) v Ostravě Josef Kempný. Protesty pozvolna utichaly. Veřejnost propadající deziluzi se postupně odvracela od veřejného života. Výrazným zásahem posrpnového „normalizačního“ režimu do společenského dění byly čistky v KSČ v roce 1970, spojené s výměnou stranických legitimací. V rámci této kampaně bylo zbaveno členství v komunistické straně v Ostravě přibližně 20 tisíc převážně přívrženců demokratizačního procesu.