21. srpen 1968: protesty potlačily samopaly a tanky

Hloučky lidí před Novou radnicí protestující proti invazi vojsk Varšavské smlouvy a diskutující s vojáky okupačních jednotek, 21. srpna 1968. Foto: AMO

Řada těch starších mezi námi má tyto okamžiky stále v živé paměti. Dne 21. 8. 1968 kolem druhé hodiny v noci byla Ostrava obsazena vojsky Varšavské smlouvy. Tuto skutečnost se Ostravané dozvěděli v ranních hodinách z Čs. rozhlasu. Vojska byla rozmístěna v ulicích a prostranstvích centra města a také došlo k narušení provozu městské hromadné dopravy.

Velká část zaměstnanců průmyslových závodů, dolů, institucí a občanů města se zformovala v dlouhé průvody, které táhly centrem města a směřovaly k Nové radnici. Demonstranti nesli státní vlajky a transparenty žádající odchod okupačních vojsk, zpívala se státní hymna.

Aby byl dav před Novou radnicí rozptýlen, použili sovětští vojáci dávek ze samopalu, tanky nebezpečně najížděly do lidí. Poté, co představitelé města dali osobní záruky za klid a pořádek ve městě, tanky z náměstí před Novou radnicí odtáhly. Toho dne dvakrát hrozilo vydání rozkazu k použití zbraní.

Pokud si chcete události ze srpna 1968 připomenout podrobněji, přečtěte si o nich na tomto webu v rubrice Historické milníky.