Archeologové zkoumají Lauby

Záchranný archeologický průzkum v lokalitě Lauby. Foto: MMO – René Stejskal

V místě, kde bude postaven bytový dům Nové lauby, provádí archeologové průzkum. Jedná se o plochu za Ostravským muzeem, na níž je v současné době parkoviště. Archeologové pracují v části, kde stávaly domy s podloubím. Jedná se o centrum města, proto je prohledávaná plocha historicky mimořádně zajímavá. Potvrzují to nálezy z doby, kdy byla Ostrava založena.

Dům nazvaný Nové lauby vznikne v proluce ve Velké ulici, kde je v současné době parkoviště. Archeologové v místě provádějí záchranný průzkum. Otevřeli a očistili sklepení původních domů, které v tomto místě stávaly a byly zbořeny v roce 1958. „Původně zde stával domovní blok. Jednalo se o významné domy. Byly to ve středověku jedny z prvních kamenných domů ve městě. Význam Velké ulice upadl poté, co byla provedena přestavba domů na Masarykově náměstí. Lauby si zachovaly původní podobu a soustředily se do nich vetešnictví, výčepy a nevěstince,“ popisoval ředitel územního odborného pracoviště národního památkového ústavu v Ostravě Michal Zezula. Majiteli byli Židé, jejichž majetek byl na začátku 2. světové války „arizován“. Po válce nebyl majitelům navrácen a chátral. Vzhledem ke špatnému stavu budov byly domy ve Velké ulici v roce 1958 sanovány.

Archeologové odkryli původní sklepy a narazili na renesanční zdivo tvořené valouny z řeky Ostravice. Sklepy byly hloubeny do starších vrstev. Takže se našly nejen předměty z 20. století, jako lahve, lopata, zbytky bicyklu nebo výčepného zařízení, ale také keramika ze středověku.

„Nejstarší jsou kusy nádob z doby, kdy Ostrava vznikla, to znamená z druhé poloviny 13. století. Následuje keramika ze 14. a 15. století. Mimořádně cenné jsou keramické figurky koníků, které sloužily jako hračky. Jeden z koníků má i jezdce.“ ukazoval Michal Zezula. Vzácné jsou i střepy loštického poháru.

Archeologové zatím zkoumají část přilehlou k Velké ulici, kde stávaly domy. Jejich zadní část tvořily domky, studny a žumpy a ty jsou zatím ukryty pod parkovištěm. „Těšíme se, až odkryjeme tuto část,“ potvrdil Michal Zezula. Právě tam očekávají archeologové nejzajímavější nálezy. Archeologický výzkum tohoto místa by měl skončit na podzim 2020.