Architektonická soutěž na památník veteránů

Ostrava připravuje vyhlášení další architektonicko-výtvarné soutěže. Záměr na vyhlášení otevřené jednokolové soutěže na „Památník válečných veteránů“ v parku Čs. letců v Moravské Ostravě schválili v úterý 12. února ostravští radní.  Památník má  dlouhodobě a důstojně připomínat společně prvoválečné, druhoválečné i novodobé veterány – občany Ostravy a Moravskoslezského kraje, kteří nasadili a mnozí z nich i ztratili své životy v boji za národní svébytnost, svobodu a demokracii.

„Do veřejného prostoru chceme umístit kvalitní umělecké dílo, které bude důstojnou poctou veteránům, ale také reprezentací města Ostravy. Věřím, že se nám podařilo navrhnout kvalitní soutěžní porotu, které na nejbližším jednání předložíme návrh soutěžních podmínek a počítáme s tím, že na základě odborné diskuze by mohlo dojít k jejich zpřesnění či úpravě,“ řekla náměstkyně primátora Zuzana Bajgarová s tím, že město v soutěži nechce podmínkami svazovat umělce. „Necháme tyto věci na odbornících, památník může být z klasických nebo přírodních materiálů, jen máme podmínku dlouhodobosti. Nápad zřídit takový památník vzešel od ředitele Krajského vojenského velitelství v Ostravě plukovníka Jaroslava Hrabce,“ dodala náměstkyně Zuzana Bajgarová.

Město v této chvíli připravilo koncept soutěžních podmínek, a to v návaznosti na vzorové podmínky České komory architektů (ČKA). Základní koncept klade důraz na účel památníku, požadován je respekt k současnému řešení rekonstruovaného parku, nicméně město připouští i jeho adekvátní úpravy vyvolané soutěžním návrhem. Prostor musí umožnit konání vzpomínkových akcí.

Porota, jejíž složení schválila rada města, u návrhu posoudí kvalitu celkového řešení umístění v území, komplexní ideově architektonicko-výtvarnou kvalitu návrhu, hospodárnost a ekonomickou (finanční) přiměřenost zvoleného řešení, trvanlivost a odolnost návrhu s přihlédnutím ke skutečnosti, že se jedná o dílo vystavené klimatu i obecnému užívání.

Tvůrci tří nejlepších návrhů získají finanční odměnu ve výši 20 až 100 tisíc korun. Porota může rozhodnout také o odměnách pro tvůrce neoceněných návrhů, které ale přinesou pozoruhodné dílčí podněty a řešení. Výše odměn se odvíjí od předpokládaných nákladů na realizaci díla, které jsou odhadovány na 2 000 000 Kč bez DPH a budou spolufinancovány městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz (500 tisíc korun) a Moravskoslezským krajem (500 tisíc korun). Vítězný návrh bude realizovat jeho autor nejdříve v roce 2020.