Historické milníky

Před devadesáti lety vznikal v Ostravě rozhlas

Český rozhlas Ostrava slaví 90. výročí. V Ostravě se na začátku roku 1929 začalo se stavbou rozhlasu. Vítkovické železárny montovali vysílací věže a ve Svinově […]

21. srpen 1968 v Ostravě

V tomto roce si kromě jiných významných historických událostí připomínáme rovněž 50. výročí okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy, do té doby […]

1968: Invaze vojsk Varšavské smlouvy

Rok 1968 se zapsal do dějin Československa vstupem vojsk pěti členských zemí Varšavské smlouvy, který násilně přerušil obrodný proces Pražského […]

1948: Nastolení komunistického režimu

Únorovou krizi roku 1948 v Československu zahájila 20. února demise části nekomunistických ministrů. Na den 21. února zorganizovala KSČ před ostravskou […]

1938: Ostrava po mnichovské zradě

Podepsání Mnichovské dohody mezi Německem, Itálií, Francií a Velkou Británií o odstoupení pohraničních území Československa Německu, k němuž došlo v noci z 29. […]

1918: Moc do českých rukou

Zákon o vzniku samostatného Československa podepsali zástupci Národního výboru československého dne 28. října 1918 v prostorách Českého pánského klubu v Obecním domě […]