Česká a slovenská výtvarná scéna na Dole Michal

Vernisáž výstavy Pořád spolu se uskutečnil 11. července v cechovně Dolu Michal. Foto: MMO – René Stejskal

Cechovna Dolu Michal v Michálkovicích se proměnila ve výstavní síň. Od 11. července tu probíhá česko-slovenská výtvarná výstava Pořád spolu, kterou připravila u příležitosti 100 let od vzniku samostatného Československa Katedra výtvarné výchovy Ostravské univerzity spolu s Fakultou umění OU a správou Dolu Michal.

Rozsáhlá expozice, která prezentuje více než 100 prací 45 výtvarných umělců a skupin, mapuje československou uměleckou scénu po roce 1968 a přináší průřez toho nejlepšího z regionální a slovenské tvorby za posledních 50 let. Zvláštní pozornost věnuje vybraným aspektům výtvarného dění v první polovině devadesátých let minulého století v konfrontaci s aktuálními výtvarnými projevy.

Zatímco slovenští autoři se představují převážně aktuální tvorbou, ostravští výtvarní umělci jsou zde zastoupeni díly, jejichž vznik spadá do osmdesátých a první poloviny devadesátých let. Mezi vystavujícími nechybí známí ostravští výtvarníci a pedagogové Fakulty umění OU jako Daniel Balabán, Jiří Surůvka nebo Eduard Halberštát. Výstava ale neopomíjí ani mladou, nastupující generaci.

„Kurátorům se podařilo postavit vedle sebe celou řadu autorů, kteří nabídnou komplexní pohled na československou výtvarnou scénu v době od šedesátých let minulého století do současnosti s důrazem na náš region a tradiční roli měst Ostrava a Košice jako důležitých center česko-slovenské kulturní vzájemnosti,“ uvedl tiskový mluvčí OU Adam Soustružník.

Výstava potrvá do 19. srpna. Její součástí jsou vzdělávací programy pro děti a seniory. Expozice vznikla díky podpoře z projektu Společné století.