Do Prahy jen za 3,5 hodiny? Rok 1938 tomu nepřál

Ostravské hlavní nádraží v Přívoze v dobách první republiky. Foto: AMO

Zahraničně politická situace v roce 1938, která vyvrcholila podpisem Mnichovské dohody mezi Německem, Itálií, Francií a Velkou Británií o odstoupení pohraničních území Československa Německu, k němuž došlo v noci z 29. na 30. září 1938, přinesla nejenom značný posun státní hranice směrem k Moravské Ostravě a její okleštění, ale také konec mnoha tužeb a plánů Ostravanů.

Dne 12. 9.1938 se například konala v Moravské Ostravě schůze Národohospodářského sboru moravskoslezského, spolku, jehož cílem bylo usilovat o hospodářské povznesení severní Moravy a Slezska. Na pořadu dne byly tentokrát záležitosti, týkající se železniční dopravy – dlouho odkládaná rekonstrukce ostravského hlavního nádraží a zajištění rychlého železničního spojení Moravské Ostravy s Prahou. Díky intervencím poslanců a senátorů z Ostravska u ministerstva železnic mělo být údajně dojednáno zakoupení rychlého motorového vozu francouzské konstrukce Michelin, s jehož pomocí by byla jízda z Bohumína do Prahy zkrácena na pouhé 3,5 hodiny. Vlak se měl jmenovat Ostravská střela a měl stavět pouze v Moravské Ostravě, Svinově a poté až v Praze. Tato lákavá vize se bohužel kvůli dramatickému mezinárodnímu dění rychle rozplynula a ostravští cestující se dočkali srovnatelně rychlého spojení s Prahou až po roce 1989.