Druhá republika ožije na televizních obrazovkách

Druhá republika – lidé se nedostanou tam ani zpátky. Snímky: ČT Ostrava

Druhá republika. Relativně krátký, ale o to dramatičtější úsek našich dějin. Trvala 167 dní. Mnohými bývá zatracována. Patří mezi nejméně známé a zároveň nejsmutnější období v českých novodobých dějinách. Přesto nebo právě proto se o ní skoro nemluví. Co zásadního se v této době odehrálo a jaký dopad to mělo na další desetiletí, prozradí dokumentární snímek České televize Druhá republika, který uvede ČT2 v pondělí 1. října ve 20 hodin.

Jaké období bude popisovat? Dne 29. září 1938 se v  Mnichově schází zástupci čtyř evropských velmocí: Německa, Francie, Itálie a Velké Británie. Stanovují na mapě území, které musí Československo bezodkladně postoupit hitlerovskému Německu. Klást odpor nemá cenu. Třetina území Československa se přes noc stává součástí Třetí říše. Právě zde začíná období druhé republiky.

„Dokument přináší ucelený pohled na šest měsíců ze života Československa v době, kdy nikdo nevěděl, co bude zítra. Na tehdejší politické vůdce, fenomén antisemitismu, který se v československé společnosti vzedmul nebývalou silou, na ostudné vyhnání Hugo Haase z Národního divadla pro jeho židovský původ. Otevírá osudy lidí vyhnaných z obsazených Sudet. Přináší nepříjemné vzpomínky Židů na to, jak se k nim v krizové době naše společnost chovala,“ uvádí dramaturg Martin Červenka.

„Fascinovali nás skuteční hrdinové, třeba z řad nejvyšších politiků, kteří museli kočírovat zbytek Československa v abnormální době. Přesto dělali, co mohli. Nakonec po válce skončili buď v emigraci, ve vězení, nebo potupnou smrtí. Jejich země se jim za jejich služby odvděčila velmi zle. Na některých z nich, nálepka zrádce, kterou jim přilepila komunistická propaganda, zůstává bohužel dodnes,“ dodává autor námětu, scénárista, dramaturg Martin Pekárek.

Dokumentární film, který mapuje politické a společenské události, jež nastaly po Mnichovské dohodě, připravila tvůrčí producentská skupina Lenky Polákové.