Hornické muzeum v Ostravě slaví 25 let

Na úpatí kopce Landeku při soutoky řek Odry a Ostravice se nachází největší hornické muzeum v České republice. Je zde jediné místo v Ostravě, kde může návštěvník sfárat těžní klecí do důlní sloje, v tomto případě bývalého dolu Anselm, který byl vůbec nejstarším dolem ve městě. Muzeum bylo v Petřkovicích otevřeno 4. prosince 1993 na svátek patronky horníků, svaté Barbory. Světově unikátní je rozmístění expozic a exponátů v rozlehlém průmyslovém areálu na okraji chráněné přírodní památky. Kromě důlní expozice je možné navštívit také expozice báňského záchranářství, báňské razící a dobývací techniky, historie důlní dopravy a historie osídlení, je to tak do jisté míry kombinace muzea a skanzenu.  V areálu muzea se nachází kemp, vnitřní i vnější sportoviště nebo stylová restaurace Harenda U Barborky.