Vzdušné síly_2

Ze setkání primátora Tomáše Macury a představitelů Vzdušných sil Armády ČR.