Kniha o osudech židovského obyvatelstva v Ostravě

Ostrava and its Jews: Now No-One Sings You Lullabies. Foto: MMO – René Stejskal

Anglicky psanou knihu Ostrava and its Jews: Now No-One Sings You Lullabies (v českém překladu Ostrava a její Židé: Nyní vám už nikdo nezpívá ukolébavky) pojednávající o historii židovského obyvatelstva v Ostravě představili a uvedli 27. června ve vstupní hale ostravské Nové radnice její autoři Hana Šústková, Libuše Salomonovičová a David Lawson. Podklady pod knihu, kterou vydalo ve Velké Británii a v USA nakladatelství Valentine Mitchell, vyhledávali a shromažďovali dlouhých 15 let. Vydání knihy, jejíhož slavnostního křtu se zúčastnil náměstek primátora Zbyněk Pražák, podpořilo finančně město Ostrava.

„Chtěla jsem především našim krajanům v zahraničí přiblížit jejich kořeny. Navíc historie židovského obyvatelstva Ostravy byla doslova bílým místem, přestože židovská komunita měla velký význam pro rozvoj Ostravy,“ řekla Libuše Salomonovičová. „Před rokem 1939 žilo v Ostravě deset tisíc Židů, po válce se jich vrátilo pouhých dvě stě. Podklady jsme vyhledávali v matrikách, živnostenských rejstřících, sčítacích operátech a dalších podkladech. Snažili jsme se zjistit, kdo přežil holocaust,“ popsala práci na přípravě knihy Hana Šústková.

Knihu Ostrava and its Jews: Now No-One Sings You Lullabies lze zakoupit v Univerzitním knihkupectví v Mlýnské 5.