Knihovna připraví cyklus akcí Sto let spolu: 1918–2018

V 26 pobočkách Knihovny města Ostravy naleznou klidné a tvořivé zázemí dospělí i děti.

Bude to zajímavé, důstojné i poučné. Pod názvem Sto let spolu: 1918–2018 uspořádá Knihovna města Ostravy (KMO) z grantu města Ostravy cyklus akcí k uctění stého výročí vzniku samostatného československého státu a k připomínce dalších významných historických milníků, které se udály v letech s číslovkou 8 na konci.

Na 26 pracovištích KMO a v ostravských exteriérech proběhne celkem 25 besed, sedm projekcí fotografií, čtyři komentované vycházky, pět veřejných čtení, tvůrčí dílny, výstavy knih a fotografií a celoroční, ale také měsíční soutěže. V plánu jsou rovněž vzdělávací výlety, retro módní přehlídka či lampionový průvod. To vše pro děti, mládež, studenty, dospělé i seniory. Spolu se zástupci knihovny budete moci zasadit pamětní lípu.

A jakým tématům se budou tyto akce věnovat? O strastiplné pouti československých legionářů v Rusku bude vyprávět Vladimír Báňa, který procestoval místa jejich proslulé anabáze. Spisovatel Richard Sklář při povídání o své knize Vila na Sadové připomene léta druhé světové války a válečné dění v Ostravě. Kronikářka Lenka Kocierzová bude při besedách a komentovaných vycházkách vyprávět o zajímavostech z historie jednotlivých městských částí.

Mladý historik Tomáš Majliš, kterého možná znáte z jeho průvodcovských aktivit, přiblíží při procházce centrem Ostravu uplynulého století. Spisovatel a zapálený amatérský historik Marek Piętoň, stejně jako kronikář a historik Petr Přendík, nastíní žákům a studentům ostravských škol zajímavé dějinné souvislosti. Někde uvítají také místní pamětníky, jejichž rody sahají svými kořeny stovky let zpět a jejichž historická paměť je neocenitelná. Přednášet přijde fotografka Alena Ponczová a další.

Je toho opravdu hodně a všichni zájemci a návštěvníci knihovny si určitě přijdou na své. Termíny jednotlivých akcí nejsou zatím upřesněny. Jakmile budou oficiálně oznámeny, najdete je v kalendáriu na tomto webu, na webu, Facebooku, v Programovém zpravodaji a na nástěnkách Knihovny města Ostravy či v regionálních médiích.