Město podpoří výroční oslavy dvěma dotačními programy

Ze zasedání Zastupitelstva města Ostravy. Foto: MMO – René Stejskal

Celkem dvaatřicet projektů k uctění letošních „osmičkových“ výročí podpoří finančně město Ostrava. Na svém dubnovém zasedání o tom rozhodli městští zastupitelé.

Projekty byly přihlášeny v rámci dvou výzev s názvy „100 let republiky: Ostrava 1918–2018“ a „90. výročí od úmrtí českého hudebního skladatele Leoše Janáčka“. Na jejich spolufinancování Ostrava vyčlenila 1,2 milionu korun. Na základě usnesení zastupitelstva rozdělí 1,116 mil. korun s tím, že zbylých 84 tisíc korun zůstane v rezervě na podporu případných dalších iniciativ. Na realizaci jednoho konkrétního projektu bylo možné získat maximálně 50 tisíc korun.

„Skvělé nápady, jak obohatit oslavy významných událostí našeho města, které jsme nejen letos, ale i v předchozích letech obdrželi od organizací i jednotlivců, kteří žijí a působí v Ostravě, jsou pro mne důkazem, že je třeba, aby město bylo více otevřeno dobrým iniciativám, které přicházejí tzv. zespoda,“ uvedl k hlasování zastupitelstva náměstek ostravského primátora Zbyněk Pražák.

První výzva města byla směrována na připomínku 100. výročí vzniku samostatného Československa, ale také dalších „osmičkových“ historických milníků, zejména událostí let 1938, 1948 a 1968. Na podporu takto zaměřených aktivit město připravilo 650 tisíc korun. Ve stanoveném termínu nahlásili zájemci 27 projektů s celkovým požadavkem 1,255 milionu korun. Šest z nich bylo pro nesplnění formálních náležitostí vyřazeno, zbylých 21 projektů podpoří město souhrnnou částkou 712 tisíc korun. Rozdíl 62 tisíc korun oproti původně schválené částce bude dokryt z peněžních prostředků alokovaných na druhou výzvu – 90. výročí od úmrtí českého hudebního skladatele Leoše Janáčka. V reakci na tuto nabídku bylo podáno 23 žádostí s celkovým požadavkem 1 074 700 korun. Pro nesplnění formálních náležitostí z nich bylo osm vyřazeno, takže podporu v celkové výši 404 tisíc korun získalo 15 projektů.

Seznam podpořených projektů navazujících na program 100 let republiky: Ostrava 1918–2018 lze najít zde, seznam podpořených iniciativ k 90. výročí od úmrtí českého hudebního skladatele Leoše Janáčka zde.