Městská nemocnice slaví hned dvě jubilea

Původní městská nemocnice v Mostní ulici (dnes 28. října).

Hned dvě významná jubilea slaví letos Městská nemocnice Ostrava. To první se váže ke vzniku prvního městského špitálu v Moravské Ostravě, který byl otevřen před 170 lety, v květnu 1848. V tehdejší Mostní ulici v centru města (dnes ulice 28. října) byla v letech 1846 až 1848 vystavěna z prostředků nadačního fondu někdejšího městského kaplana Přemysla Pittlera a města jednopatrová nemocniční budova, v níž bylo pro pacienty k dispozici 24 lůžek. Časem tento objekt ale přestal vyhovovat, proto Obecní výbor města Moravské Ostravy rozhodl v roce 1891 o výstavbě nové všeobecné nemocnice, a to mimo městskou zástavbu na Fifejdách (původně Viehweide – pastviny), kde byl již v roce 1885 zprovozněn infekční pavilon. Stavba, kterou projektoval a na níž se podílel stavitel z Moravské Ostravy Hans Ulrich, byla slavnostně otevřena před 120 lety, 14. dubna 1898. Nová všeobecná nemocnice měla původně kapacitu 190 lůžek a až do roku 1918 nesla název Veřejná nemocnice císaře Františka Josefa v Moravské Ostravě; po vzniku samostatného Československa v roce 1918 byla přejmenována na Městskou veřejnou nemocnici.

Přestože rozvoj nemocnice brzdil pravidelný nedostatek peněz v městské i státní pokladně, byl v letech 1925 až 1927 dobudován pavilon pro krční onemocnění, k němuž se v roce 1932 přidružil moderní pavilón pro oddělení očních, ušních, nosních a krčních chorob se 128 lůžky. V roce 1938 měla ostravská městská nemocnice již 752 lůžek a patřila k největším nemocnicím na Moravě, která byla vyhledávána pro odborný věhlas pacienty ze širokého okolí.

Od roku 1992 je Městská nemocnice Ostrava příspěvkovou organizací města a v současné době má 682 lůžek, z toho 76 lůžek patří jednotce intenzivní péče. Dalších 150 lůžek patří léčebně dlouhodobě nemocných a 66 lůžek Domu sociálních služeb. Zaměstnává téměř dva tisíce lidí. Další rozvoj nemocnice zajišťuje speciální fond, který město zřídilo v roce 2016. Dosud do něj bylo vloženo přes 700 milionů korun. Mezi největší plánované investice patří výstavba budovy Centrálních operačních sálů, které by měly začít sloužit pacientům v roce 2023. Náklady na jejich výstavbu a vybavení dosáhnou zhruba 750 milionů korun.