Na bicyklech za skladatelem Leošem Janáčkem

Socha Leoše Janáčka s Liškou na ostravském Kuřím rynku. Foto: MMO – René Stejskal

Životní pouť významného hudebního skladatele Leoše Janáčka trvala 74 let. Začala 3. července 1854 nedaleko hukvaldského kostelíka sv. Maxmiliána a mířila přes Brno a Luhačovice zpět do Moravskoslezského kraje. Jeho úplně poslední cesta vedla z rodných Hukvald do Ostravy sanitkou, která převážela nemocného skladatele do plicního sanatoria na Fifejdách. Zde 12. srpna 1928 zemřel.

Po 90 letech, v neděli 12. srpna 2018, si osobnost Leoše Janáčka, jeho dílo i jeho poslední cestu připomene ostravská kulturní fronta prvorepublikovým piknikem v hukvaldské oboře a zábavnou cyklojízdou z Hukvald do Ostravy. Akcí určenou pro širokou veřejnost a nazvanou symbolicky Životní pouť Leoše Janáčka aneb Od lišky k Lišce, bude provázet sám Leoš Janáček, jehož myšlenky zazní ústy herce činohry Národního divadla moravskoslezského Tomáše Jirmana.

Piknik na Hukvaldech začne v 10 hodin a nabídne pestrý program pro celé rodiny. V 11 hodin se v místním kostele sv. Maxmiliána uskuteční slavnostní koncert Janáčkových melodií, možná bude i prohlídka jeho rodného domu. Zúčastnit se lze i bez bicyklů.

Symbolická cyklojízda na bez mála 40kilometrové trati poslední Janáčkovy pouti vystartuje po 13 hodině. Na trase se uskuteční pět hudebních zastavení – na Hukvaldech, v Rychalticích, Brušperku, Proskovicích a Ostravě – připraveny budou i další atrakce. V ostravském Bělském lese bude např. program cílený na děti. Finále obstará koncert na ostravském Jiráskově náměstí / Kuřím rynku u sochy slavného skladatele s neméně slavnou Liškou Bystrouškou. Akce se tak stane symbolickou cestou od oblíbené sochy lišky v hukvaldské oboře, která se stala inspirací pro slavné Janáčkovo dílo, k jeho ostravskému pomníku. Konec je plánován ve 20 hodin.

Účastníci mohou přijet na svých kolech nebo si mohou zdarma vypůjčit ostravská růžová rekola, která budou k dispozici na celé trase. Potřebná je pouze aplikace v mobilu. Pro necyklisty bude připraven autobus.

Na přípravě vzpomínky na Leoše Janáčka spolupracují Klub českých velocipedistů Hrabová, Ostravská univerzita, Janáčkova filharmonie Ostrava, Římskokatolická farnost Hukvaldy, Nadace Leoše Janáčka, města a obce. Finančně ji podporuje město Ostrava.