Srpnové ráno v Ostravě: Na dovolenou se nejezdí tanky!

Ostravské ráno 21. srpna 2018 na náměstí E. Beneše. Foto: René Stejskal

Nevšední ráno zažili Ostravané v úterý 21. srpna, v den 50. výročí vpádu vojsk Varšavské smlouvy do tehdejšího Československa. Všude v centru města, na Masarykově náměstí, náměstí Eduarda Beneše, na zastávkách městské hromadné dopravy, v hlavních dopravních tepnách je vítaly dobové letáky a plakáty odsuzující invazi a vyslovující podporu tehdejšímu vedení Komunistické strany Československa v čele s Alexandrem Dubčekem, doplněné reprodukcemi titulních stránek dobových novin, protestních letáků a dalších tiskovin. Na náměstí Eduarda Beneše bylo možné potkat dokonce vojáky v uniformách armády Svazu sovětských socialistických republik i s dobovou bojovou technikou.

„Na dovolenou se nejezdí tanky!“, „Nenič nám tu dlažbu tanky, vrať se k mámě do zemljanky!“ – bylo možné přečíst si na plakátech. „Otec osvoboditel, syn okupant“, „Ruským tankem českou hubu nezavřeš“, „Vraťte nám vládu, dostanete čokoládu“, „Kain byl taky bratr“ či „Lenine, probuď se, Brežněv se zbláznil!“. Na dvě stovky panelů s těmito a dalšími „vzkazy“, jaké psali a rozvěšovali českoslovenští občané před padesáti lety v reakci na vstup okupačních vojsk na území našeho státu, nainstalovala na sloupy veřejného osvětlení a fasády budov v noci z pondělí na úterý dvacítka dobrovolníků. Jak informovala Andrea Vojkovská, mluvčí ostravského magistrátu, který byl jedním z iniciátorů této akce, cílem bylo navodit alespoň část z atmosféry, kterou prožívali Ostravané v roce 1968. Při přípravě materiálů byly použity dobové fotografie a materiály uložené v Archivu města Ostravy.

„Letos si připomínáme nejenom 100. výročí vyhlášení samostatnosti československého státu, ale rovněž různá kulatá výročí jiných, vesměs tragických událostí našich moderních dějin. Jedním z nich je bezesporu okupace vojsky Varšavské smlouvy, od níž dnes uplynulo přesně padesát let. Samotná zkušenost a pocity, které lidé prožívali, nelze přenést. Chtěli jsme alespoň částečně navodit atmosféru oněch nešťastných srpnových dnů,“ uvedl k akci primátor Ostravy Tomáš Macura.