Nová hrabovská publikace k 100. výročí Československa

Jedna z historických pohlednic reprodukovaných v nové publikaci o Hrabové. Ilustrace: ÚMOB Hrabová

V souvislosti s oslavami 100. výročí vzniku samostatného československého státu v roce 1918 připravuje historik Martin Slepička pro městský obvod Hrabová novou publikaci s názvem Hrabová v čase první světové války a formování samostatného Československa 1914–1919. Publikace recenzovaná předními historiky se v širším kontextu dějinného vývoje věnuje Hrabové během přelomových událostí první světové války, rozpadu Rakouska-Uherska a vzniku nové Československé republiky.

Kniha reflektuje nejnovější stav bádání, tudíž se vyrovnává se závěry starších prací, inovuje je a dále rozvádí. Občané Hrabové, na něž je kniha primárně zaměřena, se v ní dozvědí řadu informací, např. jak válka dramaticky poznamenala každodenní život místních občanů, jak fungovalo válečné hospodaření i lazaret pro zraněné vojáky v prostorách dnešního úřadu či jak vnímali místní občané vyhlášení nového samostatného státu.

Milovníky historie i místní starousedlíky potěší hlavní přínos této práce – kapitola věnovaná hrabovským mužům v první světové válce, v níž jsou poprvé podrobně zachyceny životní osudy místních známých rakousko-uherských vojáků a československých legionářů v Rusku, Itálii a Francii.

Slavnostní představení publikace se bude konat v pátek 12. října 2018 od 16 hodin na Úřadě městského obvodu (ÚMOb)Hrabová. Knihu bude možno za 80 Kč zakoupit při představení publikace a poté u Ivany Bollogové v prvním patře ÚMOb Hrabová (Bažanova 4, IBollogova@ostrava-hrabova.cz).

Martin Slepička, předseda Komise letopisecké Rady městského obvodu Hrabová