Ostravská ortopedie slouží pacientům už 70 let

Na operačním sále ostravské ortopedie. Foto: MNO

Letošní rok je pro Městskou nemocnici Ostrava (MNO) rokem významných jubileí. Jednak byla založena před 170 lety, jednak se před rovnými 120 lety přestěhovala do nové budovy na Fifejdách, kde sídlí dodnes. Další „osmičkové“ výročí se váže k ortopedickému oddělení MNO, které bylo založeno v roce 1948, tedy před 70 lety, primářem MUDr. Karlem Novotným, žákem profesora Bedřicha Frejky, jako třetí v tehdejším Československu.

Primář Novotný byl vynikajícím operatérem, jenž v roce 1972 jako druhý po prof. Čechovi implantoval totální náhradu kyčelního kloubu POLDI. Účastnil se práce ve výboru Československé ortopedické společnosti, byl zakládajícím členem České ortopedické společnosti a předsedou její traumatologické komise. Byl také členem francouzské ortopedické společnosti a členem rakouské společnosti pro úrazovou chirurgii. Ve velké oblibě měl i sportovní traumatologii, byl sportovním lékařem ostravského Baníku.

Jeho následovníkem se stal doc. MUDr. Josef Kundrát, CSc, který působil ve funkci primáře oddělení pro ortopedii a traumatologii pohybového ústrojí v Městské nemocnici v letech 1978 až 1991, současně pracoval jako krajský odborník pro ortopedii v tehdejším Severomoravském kraji. V roce 1984 se jako zkušený traumatolog přičinil o vznik traumatologického oddělení MNO. Měl zásluhu na tom, že ortopedické oddělení MNO jako první v ostravském regionu začalo rutinně implantovat totální náhrady kyčelních kloubů a poté i kloubů kolenních. Zasloužil se významně i o rozvoj dalších oblastí, jako dětské a septické ortopedie, byl spoluautorem systému preventivního vyhledávání ortopedických vad, zejména kyčelních kloubů u novorozenců. Tento systém je nyní široce zaveden a funguje na těchto principech dosud. Jeho péčí byl na oddělení k dispozici artroskop již od roku 1979 a od roku 1989 se artroskopie stala běžně využívanou technikou.

Docent Kundrát se věnoval širšímu spektru ortopedické problematiky typickému spíše pro klinická pracoviště vyššího typu. Byl vynikajícím operatérem, ale i výborným diskutérem na odborných fórech a v komisích odborníků. Léta působil jako oddílový lékař ligových fotbalistů ostravského Baníku a k jeho klientele patřili i hráči jiných ligových klubů.

V letech 1991 až 2006 byl primářem oddělení doc. MUDr. Jaroslav Musialek, CSc., který vyrostl na ostravském pracovišti vedle primáře Novotného a docenta Kundráta. Vedl oddělení v nelehkém období transformace celé společnosti i ortopedie a traumatologie jako celku. Výborným způsobem navázal na odkaz svých předchůdců, měl pověst vynikajícího operatéra novátora, který se nebál zavádět nové metody, zejména v oblasti endoprotetiky, jako například náhradu loketního a hlezenního kloubu. Věnoval se i výukové činnosti na Ostravské univerzitě a posudkové činnosti v rámci kraje.

V letech 2007–2012 byl primářem oddělení další „odchovanec“ fifejdské ortopedie MUDr. Karel Foldyna, současným primářem ortopedie je MUDr. Michal Mačák. Celkem na oddělení vyrostlo a bylo připraveno 23 primářů dalších ortopedických, rehabilitačních a protetických oddělení.

V současnosti je ortopedické oddělení MNO jedinou ortopedií v kraji, která má akreditaci II. typu. K dispozici má dva super aseptické sály, 54 lůžek, 13 lékařů a 40 sester. V roce 2017 provedl personál oddělení celkem 2235 operací, z toho mj. 550 implantací totální endoprotézy, 1077 artroskopických operací a 340 operací při úrazech. Celkem ošetřil přes 20 600 pacientů. Práce na oddělení je mimořádně náročná i proto, že jeho pacienti jsou mnohdy velmi staří a nemocní.