Ostravské muzeum: Výstava a dobová kniha fotografií

Je libo snímeček s paní Albínou Spisarovou? Snímky: MMO – J. Zerzoň, B. Krzyžanek

Svět fotografie v minulém století, zejména pak v období první republiky přibližuje výstava Pozor, vyletí ptáček, instalovaná ve třetím patře Ostravského muzea. V úterý 19. června ji slavnostně zahájil primátor Ostravy Tomáš Macura. Současně pokřtil reprint historicky první ryze fotografické publikace Moravská Ostrava, kterou vydal v roce 1928 vlastním nákladem ostravský fotograf Karel Hůlek mladší. Knihu připravil u příležitosti 10. výročí vyhlášení samostatného Československa a 100. výročí založení Vítkovických železáren. Její současný reprint je motivován 100. výročním vzniku samostatného československého státu.

Součástí vernisáže byl rovněž křest kalendáře Retro Ostrava 2019 – soukromého charitativního projektu zaměřeného na scénicky pojaté fotografie stylizované do období první republiky v reálných lokalitách Ostravy. Kmotrem kalendáře se stal reprezentant ČR ve stolním tenise, bývalý olympionik a medailista z MS a ME Petr Korbel. K pohodové náladě přispělo vystoupení dívčí kapely HALÓ?, působící při ZUŠ Eduarda Marhuly v Mariánských Horách.

Výstava Pozor, vyletí ptáček, kterou Ostravské muzeum zahajuje další kapitolu oslav 100. výročí vzniku samostatného československého státu, potrvá do neděle 2. září. Její návštěvníci si mohou prohlédnout fotografické přístroje používané od roku 1900 do konce 20. století a seznámit se s prací vybraných fotoateliérů činných v Ostravě v dobách první republiky, jako byly fotoateliéry Spisar, Boček-Valentík, Wenzel, Hůlek, Tatka a další. Vystavené fotoaparáty pocházejí ze soukromých sbírek; k vidění je i kompletně vybavený fotoateliér prvorepublikové rodinné firmy Jan Spisar – Albína Spisarová. Součástí prezentace je soubor soudobých fotografií Ostravy.

„Je poměrně s podivem, že Ostrava měla neuvěřitelné množství fotoateliérů. Za dobu někdy od roku 1863, kdy se tady první fotograf objevuje, do roku 1948, kdy skončilo svobodné podnikání, jich bylo na území města snad 65,“ uvedl k výstavě a foto publikaci Moravská Ostrava jeden z autorů expozice, učitel fotografie na Střední umělecké škole v Ostravě Jiří Hrdina.

Jedním z velkých fotoateliérů v období první československé republiky byl fotoateliér Karla Hůlka mladšího (1898–1984). Byla-li většina ateliérových fotografií před rokem 1925 portrétního charakteru, právě on se vydal jiným směrem. Pravidelně přispíval do novin a časopisů, spolupracoval s tehdejším Národním divadlem moravsko-slezským, s vydavateli pohlednic a knih. Zřetelný boom jeho prací je spojen s rokem 1928, kdy právě vydal historicky první ryze fotografickou knihu Moravská Ostrava, jejíž reprint si lze nyní zakoupit v Ostravském muzeu.

„A není bez zajímavosti, že si tuto práci zopakoval. Podruhé sice už nevydal tak velkou knihu, nýbrž jen drobné leporelo, které nafotil koncem 30. let, i tak je ale na něm vidět obrovský posun, jaký nastal v historii výstavby Ostravy,“ připomněl Jiří Hrdina.