Pamětní strom republiky poroste na Hradním náměstí

Slezskoostravský hrad při pohledu z výšky. Foto: Ostravské výstavy a. s.

Také 100. výročí vzniku samostatného Československa bude v Ostravě připomínat pamětní neboli novočesky memoriální strom. Bude jím lípa velkolistá (Tilia platyphyllos), která je už 170 let považována za českou národní dřevinu. Vysazena bude na Hradním náměstí před Slezskoostravským hradem. Doprovázet ji bude neopracovaný kámen s pamětním nápisem. Výsadbu stromu zajistí Magistrát města Ostravy.

Podle příslušného návrhu bude mít sazenice ve výšce jednoho metru od kořenového balu obvod 20 až 25 centimetrů. Koruna bude nasazena minimálně ve výšce 220 cm. Sazenice musí pocházet z podobných klimatických podmínek, jaké vládnou v Ostravě, musí být zdravá bez chorob a škůdců a musí mít list původu. Vysazena bude do jámy o objemu asi 2 metrů krychlových, která bude hloubena ručně, aby nedošlo k případnému poškození inženýrských sítí. Ihned při výsadbě bude dřevina zafixována tzv. spodním kotvením a odborně ošetřena. Po dobu nejméně tří let bude zajištěna i její údržba. Ta předpokládá například jednou ročně doplnit mulč do tzv. výsadbové misky a zkontrolovat a opravit kotvení a ochranu kmínku. Odborná firma zajistí také zálivku v době sucha, jarní přihnojení či dvakrát ročně odplevelení.

Lípa se stala oficiálním českým národním symbolem v červnu 1848 během Slovanského sjezdu. šlo o reakci na frankfurtský sněm, kde byl jako symbol velkoněmectví zvolen dub. Lípu měl jako národní strom navrhnout básník národního obrození František Ladislav Čelakovský. Lípy republiky byly nejčastěji vysazovány na počest výročí vzniku Československa v letech 1919, 1928, 1968 a 1998.