Podpořte ostravské skvosty v hlasování na stavbu století!

Nová radnice – jedna z nejvýznamnějších staveb Ostravy i celé České republiky.

Dvě ostravské stavby se dostaly do stovky nejvýznamnějších stavebních objektů zařazených do řebříčku připraveného v rámci projektu České a slovenské stavby století. Akce, jejímiž organizátory jsou Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků, Český svaz stavebních inženýrů, Slovenská komora stavebných inžinierov, Slovenský zväz stavebných inžinierov a SIA – Rada pro výstavbu ČR, je realizován v rámci oslav 100. výročí vzniku samostatného československého státu a klade si za cíl propagaci úspěchů českého a slovenského stavitelství za posledních 100 let.

V Československu a poté v České a Slovenské republice bylo postaveno mnoho významných staveb. Odborná komise složená ze zástupců českých a slovenských asociací a svazů spjatých s rozvojem stavebnictví z nich vybrala celkem 100 staveb – 66 na území dnešního Česka a 34 na Slovensku. Ostravu mezi nimi reprezentuje budova Nové radnice, která je největším radničním komplexem v ČR a kterou odborníci zařadili zatím na 7. místo, a konverze Dolní oblasti Vítkovice, která okupuje 96. pozici.

K umístění v řebříčku se může vyjádřit i široká veřejnost, která bude od 25. dubna hlasovat v otevřené internetové anketě na webu www.stavbystoleti.cz. Každý účastník hlasování má k dispozici 10 hlasů, které může přidělit jedné stavbě nebo je rozdělit na více preferovaných objektů. Hlasování potrvá do 20. září 2018.

V rámci projektu České a slovenské stavby století bude v září 2018 vydána v nákladu 2000 kusů 112stránková plnobarevná publikace a připravena výstava prezentující nominované stavby, která bude putovat napříč jednotlivými kraji ČR a SR.

Projekt je zařazen do Evropského roku kulturního dědictví 2018 a probíhá pod záštitou ministerstva kultury a ministerstva průmyslu a obchodu.