Před 120 lety se rozjel Český akciový pivovar v Ostravě

Český akciový pivovar v Moravské Ostravě v dobách svého vzniku. Snímek: Archiv města Ostravy

Před 120 lety, ve středu 22. června 1898, byla provedena kolaudace Českého akciového pivovaru v Moravské Ostravě. Komise, kterou řídil komisař Minks, se zúčastnili okresní lékař dr. Kaan, okresní inspektor Čermák, živnostenský inspektor z Opavy, zástupci obcí a dolů, jakož i Severní dráhy Ferdinandovy, Frýdlantské dráhy a další. Členové komise podrobili pivovar důkladné prohlídce a našli vše v nejlepším pořádku. Bylo vysloveno plné uznání nad účelným a elegantním vzhledem pivovarských budov. V pivovaru se již vařilo a první výstav a ochutnávka piva se konala 4. září 1898 v Národním domě v Moravské Ostravě (dnes Divadlo Jiřího Myrona).

Kolaudace Českého akciového pivovaru navazuje na dlouhodobou tradici vaření piva v Moravské Ostravě. Nejstarší dochovaná písemná zmínka na toto téma se nachází v listině z 27. února 1547, kterou olomoucký biskup Jan XVI. Dubravius přenechává ostravským měšťanům jako protihodnotu za pozemky ke zřízení rybníků vedle jiného své zdejší pivovary. Založení českého pivovaru, jehož hlavními iniciátory byli čelní představitelé české národní strany na Ostravsku, mělo ale také nacionální kontext a zapadalo do širšího plánu, jak v rámci česko-německého soupeření dosáhnout ekonomické emancipace Čechů. Jeho hlavním rivalem byl ostravský měšťanský pivovar, jehož nájemcem a později majitelem byl od roku 1857 úspěšný obchodník Markus Strassmann, který pocházel z rozvětvené židovské rodiny z východní Moravy, jejíž členové se již po generace zabývali provozem pivovarských a lihovarských podniků. Poté, co se nový český pivovar úspěšně etabloval v ostravském hospodářském prostoru, však jeho vedení ustoupilo od národnostně konfrontační rétoriky a s konkurenčním podnikem v určité rovině i spolupracovalo. Za první republiky se tak v ostravských hostincích běžně čepovalo pivo od obou místních výrobců zároveň.

Během okupace se oba ostravské pivovary staly obětí nacistické politiky a v roce 1942 byly sloučeny v jeden podnik. Ten byl po válce v roce 1947 znárodněn. Po roce 1989 byl pivovar opět zprivatizován a postupně se stal spolu s pražským pivovarem Staropramen majetkem severoamerické pivovarnické skupiny Molson Coors.