Připomínáme si 170. výročí narození ostravského starosty Fiedlera

Šestým moravskoostravským starostou v pořadí byl Gustav Fiedler, od jehož narození letos uběhlo již 170 let. Narodil se v rodině báňského inženýra Leopolda Fiedlera, pozdějšího vrchního horního rady. Leopold Fiedler roku 1850 získal funkci představeného horního inspektorátu Severní dráhy Ferdinandovy v Moravské Ostravě a s ním se do nového působiště přestěhovala i jeho rodina. Gustav Fiedler vystudoval německé gymnázium v Těšíně a poté práva ve Vídni. Po jejich ukončení se vrátil zpět do Moravské Ostravy. Zde si v roce 1878 otevřel vlastní právnickou praxi a v témže roce se oženil s Idou Goldovou.  Velmi brzy se zapojil do městské politiky a v roce 1882 se stal členem městské rady. Posléze se stal místostarostou, a protože starosta Adalbert Johanny měl řadu dalších povinností (měl lékárnu a byl zemským poslancem), faktické vedení města měl v rukou právě Fiedler. Když pak v dubnu 1901 Johanny podal abdikaci, bylo jasné, že jeho místo zaujme právě on.

Gustav Fiedler byl trpělivým vyjednavačem, spory nevyhledával a funkci nejvyššího představitele města zastával nejdéle z řady svých starostenských předchůdců. Prosazoval lepší zásobování pitnou vodou, rozvoj místních drah, rozšíření a modernizaci městské nemocnice,  staral se o stavby škol, přičemž zakládal i uměleckoprůmyslové muzeum. Starosta Fiedler byl také iniciátorem stavby městského divadla a také evangelického kostela. Své funkce se vzdal na konci světové války v květnu 1918. Nesouhlasil, aby Ostravsko bylo připojeno k novému československému státu, byl spoluautorem vize, že by v tomto průmyslovém regionu měl vzniknout malý stát pod mezinárodním patronátem. Po vzniku Československa přestal být veřejně činný, jen pod pseudonymem „Starý Ostravan“ psal články s historickou tematikou do novin Ostrauer Zeitung,  zemřel v roce 1936 ve věku 87 let.