První veslařský oddíl vznikl před 125 lety v Přívoze

Čtyřka Veslařského klubu Perun veslovoda Karla Lepiaře, 20. léta 20. století. Zdroj: AMO

První veslařský klub na území dnešní Ostravy vznikl před 125 lety v Přívoze jako vůbec první český sportovní spolek na Ostravsku. Pojmenován byl po starém slovanském bohu bouře, hromu a blesku Perunovi a co může překvapit, podnětem k jeho založení nebyla ani zdaleka sportovní činnost. Poměrně veliká obec Přívoz u řeky Odry byla každoročně sužována povodněmi, s nimiž si hasičské spolky, nedostatečně vybavené a vycvičené, neuměly poradit. Proto vznikla myšlenka vytvořit spolek, který by vychovával mladé lidi, dobré veslaře a plavce, kteří by pomáhali chránit před velkou vodou život a majetek svůj a svých bližních. Ustavující schůze Plaveckého a veslařského spolku Perun, jak zněl jeho oficiální název, se sešla 1. května 1893 v restauraci U Dlouhých a jeho prvním předsedou se stal přívozský rolník Leopold Havránek.

V prvních letech po založení se činnost spolku omezovala na loďkování, záchranné práce při povodních a pořádání zábav a slavností. Jeho lodní park sestával ze dvou obecních záchranných loděk a několika lehkých lodic zakoupených od rybářského spolku na rybníku Fifejdy. Několik loděk mu pak darovali majetnější členové. Sídlo spolku bylo u přístaviště nad vtokem mlýnské strouhy do Odry na přívozském břehu řeky, asi 100 metrů od místa, kde byla později postavena loděnice, jež slouží veslařům dodnes. Jezdilo se dvěma směry: po proudu do Hrušova a proti proudu do Čertovy Lhotky, jak se tehdy říkalo dnešním Mariánským Horám. Spolek měl i jednotný sportovní úbor – vodorovně červenobíle pruhovanou košilku s krátkými rukávy a úzké bílé kalhoty, k nimž se nosila tmavomodrá, později růžová čepice se štítkem. Při účasti na větších akcích úbor doplňoval modrý kabát-sako. Klubovním znakem byla kotva propletená iniciálou P.

První polozávodní loď získal Perun v roce 1897, v roce 1908 přijal prvního školeného cvičitele a přihlásil za člena Veslařského ústředí v Praze. Tím začala závodní historie klubu. Dalším významným datem v jeho dějinách je 4. srpna 1916, kdy spolek zakoupil pronajímaný pozemek v celkové výměře 16 arů a 86 čtverečních metrů „za obapolně dohodnutý obnos K 1 750,- “ a zbavil se tak provizoria odvislého od nájemní smlouvy z roku 1908. Po vzniku Československé republiky, 1 února 1920, došlo ke schválení tehdejším Moravským držitelstvím nových stanov organizace, na jejichž základě se z Plaveckého a veslařského spolku Perun stal Veslařský klub Perun.

Doba socialistického Československa je poznamenána častými organizačními změnami. V roce 1948 je VK Perun začleněn do TJ Sokol Přívoz, v roce 1951 přechází do TJ Vítkovické železárny a strojírny K. Gottwalda, v roce 1957 se vrací do přívozské tělovýchovné jednoty, která tehdy nese název Lokomotiva Ostrava, v roce 1965 se stává součástí TJ Slavia Vysoká škola báňská Ostrava. V roce 1992 se pak opět osamostatňuje a vrací k starému názvu Veslařský klub Perun Ostrava. V současné době klub sídlí na adrese Na Náhonu 30/82 v Přívoze a jeho předsedou je Josef Zbořil.