Prvorepublikové knihovnictví v Ostravě a regionu

V dobové knihovně. Zdroj: MSVK

Blíží se termín vernisáže unikátní výstavy Prvorepublikové knihovnictví, která představí na základě dobových materiálů významné osobnosti z oblasti knihovnictví v moravskoslezském regionu z období první republiky a seznámí návštěvníky s provozem knihoven a dalšími zajímavostmi. Výstavu připravily u příležitosti oslav 100. výročí vzniku československého státu a jako připomínku přijetí prvního knihovnického zákona, který vešel v platnost v roce 1919, Moravskoslezská vědecká knihovna (MSVK) s Knihovnou města Ostravy (KMO). Zmíněná vernisáž, která se uskuteční v sobotu 27. října od 14 hodin v sídle MSVK na Prokešově náměstí 9, bude proto jedinečnou a vlastně i jedinou příležitostí vidět celou rozsáhlou expozici sestávající z 20 velkoformátových panelů v jednom celku. Poté bude výstava rozdělena do dvou částí s tím, že ostravská část expozice bude v listopadu k vidění v prostorách KMO a krajská část v MSVK, v prosinci naopak.

Projekt, jehož přípravou se knihovníci obou institucí zabývali již od května, finančně podpořilo město Ostrava. Součástí programu vernisáže bude slavnostní předání zrekonstruované půjčovny MSVK čtenářům.