Sametovou revoluci připomenou akce, které podpořilo město

Osmnáct akcí, které připomenu Sametovou revoluci, podpořilo město Ostrava. Jedná se o happening, výstavy, přednášky nebo jízdy historickými autobusy. V letošním roce uplyne třicet let od Sametové revoluce, která představuje jednu z nejvýznamnějších událostí v našich novodobých dějinách. Připomínkou této události bude během letošního roku řada kulturních akcí, které město Ostrava finančně podpoří. Z dotační výzvy bylo na schválené projekty rozděleno 685 tisíc korun. Podpořeny budou besedy, happeningy, představení, výstavy, publikace, přednášky, workshopy a další aktivity.

Zastupitelé města ve středu 22. května rozhodli o poskytnutí neinvestičních účelových dotací na 14 projektů v celkové výši 535 tisíc korun. Rada města již dříve rozhodla o poskytnutí neinvestičních účelových příspěvků na čtyři projekty v celkové výši 150 tisíc korun příspěvkovým organizacím města a obvodu Ostrava-Jih. Maximální výše podpory na jeden projekt je 50 tisíc korun.

„Jsem rád, že další výzva města zaujala a nejen ostravské kulturní instituce do ní přihlásily své nápady. Tři desítky let svobody projevu, svobodné tvorby a rozvoje kulturních projektů, to je velká příležitost připomenout si nejen tři dekády nabyté svobody, ale také k zamyšlení nad tím, co pro nás pojmy svoboda a demokracie znamenají dnes, a to ve všech oblastech života,“ řekl náměstek primátora pro kulturu Zbyněk Pražák.

O dotaci se ucházelo 21 projektů zařazených do šesti kulturních a uměleckých oborů s celkovým požadavkem vyšším než 1 milion korun. Komise kultury rady města po posouzení jednotlivých žádostí doporučila podpořit 18 z nich, 4 od městských organizací (formou příspěvku) a 14 od subjektů (formou dotace).

„Podpořené projekty jsou různorodé a opravdu zajímavé. Výběr byl těžký, ale upozornil bych například na happening, který připomene skutečnou událost z listopadu 1989 – lidský řetěz kolem centra města. Po trase lidského řetězu budou umístěny dobové instalace z historické vojenské a policejní techniky s lidmi v dobových kostýmech, na které navážou prostorové instalace fotografií a dobových dokumentů, které připomenou významné okolnosti událostí podzimu 1989 v Ostravě a v Československu,“ popsal jeden z projektů náměstek Zbyněk Pražák.

Školní skupiny se zase historickými autobusy po významných historických místech Ostravy, v rámci níž bude probíhat výklad lektora o událostech roku 1989.

Od června do srpna se v prostorách Ostravského muzea uskuteční autorská výstava fotografa Jiřího Kudělky rozdělená do dvou částí, které zachycují konec 80. let do listopadu 1989 a krátké období počátku 90. let. Výstava představí 50 až 70 originálních snímků a několik velkoplošných fotografií.

Výzva v oblasti kultury „30 let od sametové revoluce – 30 let svobodné tvorby“ byla vyhlášena 30. ledna letošního roku. Termín pro podání žádostí byl od 4. do 15. března.

Ostrava má s těmito speciálně zaměřenými dotačními programy zkušenosti – v roce 2016 podpořila projekty k 400. výročí úmrtí Williama Shakespeara a v roce 2017 akce k 750. výročí od první písemné zmínky o Ostravě. Rok 2018 byl ve znamení dvou výzev – výročí 100 let od vzniku Československa a 90. výročí úmrtí Leoše Janáčka.