Starosta Ostravy Jan Prokeš se narodil před 145 lety

Jan Prokeš byl znám jako plamenný řečník. Snímky: AMO

„Polokulaté“ jubileum je spojeno také s prvním starostou Ostravy po vzniku samostatného Československa Janem Prokešem, který je dnes považován za jednu z nejvýraznějších osobností, jaká kdy stála v čele města. Vyučený obuvník a později úspěšný sociálně demokratický politik a žurnalista se narodil v Černotíně v okrese Přerov právě před 145 lety, dne 28. 5. 1873. Do Ostravy přišel v roce 1894, aby tu pracoval v redakci hornického listu Na zdar a v sociálně demokratickém Duchu času. Jako novinář bojoval proti klerikalismu, germanizaci školství, alkoholismu nebo za volební reformu.

V letech 1906 a 1913 byl zvolen poslancem moravského zemského sněmu, v letech 1907 a 1911 poslancem říšské rady. Na konci 1. světové války patřil ke stoupencům vzniku samostatného státu. Ihned po jeho vytvoření se dostal do čela okresního národního výboru v Moravské Ostravě, od prosince 1918 byl předsedou správní komise v Moravské Ostravě. Zasloužil se o vytvoření tzv. Velké Ostravy v roce 1924. V jejím čele stanul nejprve jako vládní komisař, od března 1925 jako starosta.

V komunální politice Jan Prokeš inicioval velkorysou bytovou, občanskou a technickou výstavbu. Všestranně podporoval výstavbu školských, zdravotnických zařízení a kulturních institucí. S jeho jménem se pojí stavba Nové radnice, která je dodnes největším radničním komplexem v ČR a která se stala jednou z nejvýznamnějších stavebních dominant města. Za dobu jeho úřadování se Ostrava proměnila v moderní velkoměsto a stala se přirozeným správním, politickým, hospodářským a společenským centrem Ostravska. Zemřel dne 11. 12. 1935.

V roce 2008 byla Janu Prokešovi odhalena ve foyer budovy Nové radnice pamětní deska. Na jeho počest bylo také  pojmenováno náměstí před Novou radnicí.