Století objektivem Ostravanů – prohlédněte si další galerii

Na Slezské Ostravě nad Kamencem, 60. léta 20. století

V půli září skončil dlouhodobý projekt města Ostravy k oslavám 100 let republiky Století objektivem Ostravanů. Na výzvu města k zapůjčení starých fotografií z rodinných alb a sbírek zareagovalo 47 občanů, kteří zaslali e-mailem nebo přinesli na sběrná místa k oskenování celkem 541 snímků. Menší část, konkrétně 26 fotografií, vznikla ještě před rokem 1918, 210 snímků dokumentuje období do roku 1945, zbylých 305 dobu do roku 1989.

Z hlediska obsahu mezi snímky dominují klasické skupinové fotografie školních tříd, učňů, absolventů kurzů, zaměstnanců, sokolských cvičenců, vojáků, rodin a snímky jednotlivců, zejména dětí. Celkem se těchto fotografií sešlo 260, tj. 46,6 procenta celého souboru. Četné jsou také snímky zachycující veřejné slavnosti, ať už družstevní, spolkové, sokolské, různé oslavy a významné rodinné události jako svatby, křtiny, vítání občánků či pohřby. Této problematice se věnuje 110 fotografií (21,3 %). Další poměrně velkou skupinou jsou fotografie dalších událostí, ať už se týkají veřejného nebo soukromého života. Jde například o sportovní závody, povodně, požáry, brigády, volby, ochotnická divadelní představení, výlety a další volnočasové aktivity. Těmto tématům se věnuje 80 snímku (15,5 %). Poměrně nemálo je také fotografií, na nichž jsou zachyceny různé objekty ve městě, ať už obytné domy, veřejné budovy nebo průmyslové objekty. Těch je 43 (8,3 %). Celkem 29 fotografií (5,6 %) konečně připomíná události kolem 21. srpna 1968 a 13 snímků (2,5 %) se týká návštěv význačných osobností ve městě, konkrétně prezidentů Edvarda Beneše v roce 1947 a T. G. Masaryka v roce 1924.

„Všechny tyto snímky, byť hodně odlišné z hlediska kvality zpracování, jsou velmi zajímavé, k některým fotografiím osob získal archiv dokonce životopisné údaje,“ uvedli k nově získané kolekci zástupci Archivu města Ostravy, jež výzvu Století objektivem Ostravanů zastřešovali. Získané kopie fotografií budou vystaveny a také použity v publikaci, která bude mapovat období od roku 1918 do roku 1989.

Právě Archiv města Ostravy také připravil pro web ostrava100.cz už druhý výběr ze získaných fotografií, který si můžete prohlédnout zde.