Tábor Hanke bude připomínat jednoduchá pamětní deska

Fotografie z 30. let minulého století, pořízená z věže Dolu Jindřich. Vpravo dole je areál zasílatelství Hanke. Foto: AMO

Z úcty k zavražděným a umučeným, z úcty k lidskému utrpení se vedení města Ostravy rozhodlo nerealizovat žádný z návrhů na umělecké ztvárnění pietního místa připomínajícího oběti ostravského poválečného internačního tábora Hanke a instalovat ve vyhrazeném prostoru nedaleko křížení ulic 30. dubna a Nádražní pouze jednoduchou pamětní desku s nápisem: „V těchto místech stál internační tábor pro německé obyvatelstvo HANKE. V květnu až červnu 1945 zde byli lidé mučeni a popravováni bez soudu a práva. Statutární město Ostrava, 2018.“

Veřejnost o tom informoval primátor města Tomáš Macura.

„Vypsali jsme kvůli ztvárnění tohoto pietního místa výtvarnou soutěž. Přihlásilo se 17 návrhů, nakonec ale porota z nich nevybrala žádný. Zdály se nám přece jen příliš avantgardní a nevhodné do prostoru, který obklopuje městská zástavba. Možná v jiné ploše, v jiném místě, v jiném čase…“ vysvětlil primátor.

Velmi střízlivá pamětní deska by měla být v místě instalována do poloviny června. Vedle zmíněného nápisu bude obsahovat QR kód, přes který se budou moci zájemci dozvědět o internačním táboře více, a to včetně jmenného seznamu osob, které v něm našly smrt. Náklady na pořízení desky by neměly přesáhnout 100 tisíc korun.

„Tábor Hanke představuje temnou stránku historie našeho města, k níž neměli jeho obyvatelé po řadu let žádný přístup a téměř žádné informace. V rámci připomínky významných historických událostí, loňských 750 let od první písemné zmínky o Ostravě a letošního stého výročí české státnosti, jsme se rozhodli připomenout i tuto temnou etapu našich dějin a přispět tak k vyrovnání se s minulostí,“ uvedl Tomáš Macura.

Podobně jako v ostatních městech osvobozeného Československa vzniklo v roce 1945 v Ostravě více než dvacet internačních táborů, do nichž byli soustředěni obyvatelé německého původu z města a okolí. Povinností internovaných byly nucené práce. Jeden z táborů byl umístěn v Nádražní ulici 75 v komplexu budov někdejšího zasilatelství Hanke, naproti bývalého Dolu Jindřich. Táborem prošlo na 600 mužů a 100 žen. V době od poloviny května do 13. června v něm bez soudu a práva zahynulo prokazatelně násilnou smrtí 231 osob. Vyšetřování v této věci bylo po 25. únoru 1948 „zameteno pod koberec“ a jediným trestem pro bývalé velitele a strážce v táboře se stalo vyloučení z KSČ.

Veřejnost se o ukrutnostech a zvěrstvech páchaných v táboře Hanke dozvěděla znovu až v 90. letech 20. století, kdy historik Mečislav Borák našel v Archivu bezpečnostních složek Brno-Kanice materiály ÚNV z roku 1947, včetně jmen popravených, a zveřejnil na toto téma obsáhlou studii.