Vítkovické osmičky aneb od průmyslu ke kultuře

Dolní oblast Vítkovice. Historické snímky Vítkovic si prohlédnete v naší fotogalerii Průmyslová Ostrava: Vítkovice. Foto: Archiv MMO

Sté výročí vzniku Československého státu podněcuje zájem o historii. Pozorností se těší zejména další „osmičková“ výročí. V rámci Ostravy si jich několik připomíná i městská část Vítkovice. Pro tu je asi nejvýznamnějším letopočtem rok 1828, kdy bylo na základě doporučení vídeňského profesora Františka Xavera Riepla olomouckým arcibiskupem, arcivévodou Rudolfem Habsburským, rozhodnuto vystavět ve Vítkovicích hutní závod, který vešel později ve známost jako Rudolfova huť. Jeho výstavba předurčila další vývoj malé vesničky tvořené v té době 23 domy, v nichž žilo necelých 160 obyvatel. Ačkoliv životní podmínky v obci připomínající průmyslový areál musely být z dnešního pohledu nepřijatelné, stěhují se do Vítkovic za prací další a další lidé. V roce 1869 zde bydlelo již 1677 osob, tedy více než desetkrát víc, než na začátku století, a růst populace pokračoval. Roku 1890 dosáhl počtu 10 294 a krátce před první světovou válkou, roku 1910, měla obec už 23 151 obyvatel. Právě mezi tyto letopočty se pak vtěsnalo ještě jedno výročí – v roce 1908 byly Vítkovice povýšeny na město. Samostatnost si uchovaly do roku 1924, kdy byly s platností od 29. ledna sloučeny s Moravskou Ostravou v rámci budování tzv. Velké Ostravy.

Symbolické „osudové osmičky“ lze najít také v novodobé historii Vítkovic, potažmo Vítkovických železáren. Šest vysokých pecí, které huť provozovala, bylo postupně odstavováno až do 27. září 1998, kdy byl proveden poslední odpich. Při úvahách o tom, co dál s vysloužilým průmyslovým areálem, pak převážil názor jeho revitalizace a zachování jako technické památky pro budoucí generace. V červnu 2002 byla nařízením vlády Dolní oblast Vítkovic prohlášena národní kulturní památkou a v prosinci 2008 se dostala jako jedna ze čtyř českých památek na vznikající seznam Evropského kulturního dědictví. Jeden z nejvýznamnějších českých průmyslových areálů se tak po 180 letech stal jednou z nejuznávanějších českých pamětihodností a jedním z největších kulturních center.

Historické snímky Vítkovic si prohlédnete v naší fotogalerii Průmyslová Ostrava: Vítkovice.