Vysoká škola báňská letos slaví 170 let

Císař František Josef I. založil v Příbrami 23. ledna roku 1849 montánní učiliště, čímž se začala psát dnes již sto sedmdesátiletá historie významné vzdělávací instituce, kterou dnes známe jako Vysokou školu báňskou – Technickou univerzitu v Ostravě. Učiliště bylo o šest let později povýšeno na Báňskou akademii a o 30 let později získává vysokoškolský statut. Název Vysoká škola báňská se poprvé objevuje roku 1904. Dekretem prezidenta Edvarda Beneše z 8. září 1945 byla VŠB přesunuta z Příbrami do Moravské Ostravy, kde zažila (a stále zažívá) svůj největší rozvoj. Poprvé se škola rozdělila na jednotlivé fakulty v roce 1951, přesto však stále neměla dobré zázemí a sídlila v provizorních prostorách sedmi budov roztroušených po Ostravě i mimo ni. Není bez zajímavosti, že první rektorát VŠB sídlil ve vile u Nové radnice. Prvním děkanem se stal doc. Ing. B. Kaňkovský. V roce 1964 byla konečně zahájena výstavba vysokoškolského areálu v Ostravě Porubě. Tři roky nato se tam stěhují studenti na koleje, v roce 1973 se přesouvá i převážná část kateder. Prudký nárůst studentů zažila univerzita mezi 1970 až 1985, přibylo jich téměř čtyřnásobně. Od 1. dubna 1977 byla na VŠB zřízena ekonomická fakulta, takže větší část absolventů školy již byla vychovávána pro jiné obory než hornictví a hutnictví.
Původní název Vysoká škola báňská v Ostravě škola změnila k 1. lednu 1995 na Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. V současnosti VŠB–TU Ostrava směřuje mezi přední české a evropské univerzity nabízející technické a ekonomické vzdělání, produkující aplikovaný i základní výzkum a zajišťující potřebný odborný poradenský, konzultační a expertizní servis průmyslu, bankovnímu i podnikatelskému sektoru včetně nabídky celoživotního vzdělání. Univerzita také spolupracuje s řadou českých a zahraničních univerzit a také s firmami. Na jejích sedmi fakultách studuje téměř 12 tisíc studentů.