Výstava k 170 letům Městské nemocnice Ostrava

Městská nemocnice Ostrava zahájila v pondělí 17. září výstavu k 170 letům od jejího založení. Koná se přímo v areálu nemocnice, umístěna je v pavilonu F, ve kterém se nachází Rehabilitační a fyzikální medicína a Radiologie a zobrazovací metody. Zajímavý pohled do minulosti i budoucnosti tohoto ústavu si budete moci dopřát až do 17. října. Svou historii si připomíná Městská nemocnice Ostrava na deseti panelech s autentickými fotografiemi znázorňujícími zdravotní péči v Ostravě i před zřízením MNO a to až po současnost i budoucnost.

Jednotlivé panely mapují tato témata:

  1. ÚVOD
  2. ZDRAVOTNÍ PÉČE PŘED ZŘÍZENÍM MĚSTSKÉ NEMOCNICE V ROCE 1948 (EPIDEMIE, ŠPITÁLY, LAZEBNÍCI, RANHOJIČI)
  3. ZALOŽENÍ A POČÁTKY MĚSTSKÉ NEMOCNICE 1848-1897 (PITLEROVA NADACE, NEMOCNICE V CENTRU MĚSTA, ZŘÍZENÍ INFEKČNÍ NEMOCNICE NA FIFEJDÁCH, JEDNÁNÍ O ZVEŘEJNĚNÍ NEMOCNICE)
  4. VÝSTAVBA NEJVĚTŠÍ MĚSTSKÉ NEMOCNICE NA MORAVĚ 1898-1914
  5. MĚSTSKÁ NEMOCNICE V DOBĚ PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY
  6. MĚSTSKÁ NEMOCNICE V MEZIVÁLEČNÉM OBDOBÍ (ROZSÁHLÁ VÝSTAVBA A ROZŠIŘOVÁNÍ PÉČE)
  7. NEMOCNICE V DOBĚ NACISTICKÉ OKUPACE A V PRVNÍCH POVÁLEČNÝCH LETECH, ZESTÁTNĚNÍ NEMOCNICE (1939-1948)
  8. MĚSTSKÁ NEMOCNICE V ÉŘE SJEDNOCENÉHO ZDRAVOTNICTVÍ
  9. MĚSTSKÁ NEMOCNICE PO ROCE 1989
  10. BUDOUCNOST MĚSTSKÉ NEMOCNICE OSTRAVA