Vzpomínka na spisovatele a disidenta Jaromíra Šavrdu

Jaromír Šavrda. Kresba: Antikvariát a klub Fiducia

Pietní vzpomínkou na hřbitově v Hrabové, guerillovým čtením v centru Ostravy, okrášlením proluky na Masarykově náměstí i komponovaným pořadem si občané Ostravy připomenou osobnost spisovatele, disidenta a chartisty Jaromíra Šavrdy. U příležitosti 85 let od narození a 30 let od úmrtí této významné ostravské osobnosti akci pořádá 2. května v době od 15 do 20 hodin Antikvariát a klub Fiducia ve spolupráci s okrašlovacím spolkem Za krásnou Ostravu.

Jaromír Šavrda se narodil 25. května 1933 v Ostravě, zemřel 2. května 1988 tamtéž. Byl absolventem Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, in memoriam mu byl udělen rovněž titul za studia na Právnické fakultě UK. V roce 1968 vstoupil do Komunistické strany Československa a stal se novinářem stranického deníku Nová svoboda. V roce 1969 z něj byl kvůli nesouhlasu s okupací vojsky Varšavské smlouvy donucen odejít, vyloučen byl i z KSČ. Do roku 1971 pracoval jako podnikový právník v nakladatelství PULS, následně byl z této pozice nucen odejít a stal se skladníkem. V roce 1975 získal invalidní důchod.

Během normalizace založil v roce 1972 samizdatovou edici Libri prohibiti a spolupracoval s brněnskou odnoží samizdatové edice Petlice. Za tuto činnost byl v roce 1978 zatčen a odsouzen k 55 měsícům vězení. Po návratu z výkonu trestu se zapojil do Charty 77 a v září 1982 byl opět zatčen – za pobuřování.

Jaromír Šavrda byl jedním ze zakládajících členů organizace Společnost přátel USA. V roce 1998 mu byl in memoriam udělen Řád Tomáše Garrigua Masaryka IV. třídy. Pochován je na hřbitově v Ostravě-Hrabové. Je po něm pojmenována ulice Dr. Šavrdy v Ostravě-Jihu.

Jaromír Šavrda je autorem knih Příběhy z třetího času (SF povídky), Půjdeš, nevrátíš se (detektivka), Kniha královrahů (román), Cestovní deník (básnická sbírka), Druhý sešit deníku (básnická sbírka), Ostrov v souostroví (vybrané spisy), Vězeň č. 1260 (vybrané spisy), Tužkou na okraji (vybrané spisy).

Program vzpomínkové akce 2. 5. 2018:
15.00
Pietní vzpomínka u hrobu Jaromíra Šavrdy na hřbitově v Hrabové
15.00–17.00 Šavrda v ulicích (studenti čtou v centru Ostravy z dobové korespondence mezi Jaromírem Šavrdou a úřady).
15.00–17.00 Šavrdovské okrášlení proluky – Šavrda na triku (guerillové okrašlování proluky na Masarykově náměstí a nástřik šavrdovského motivu na trička).
18.00 Fiducia – komponovaný pořad (Jaromír Šavrda v textech a ve vzpomínkách přátel, projekce dokumentu Sami proti zlu: Libri prohibiti Jaromíra Šavrdy).