Zastřešené náměstí upomíná na historii staré Žofínské huti

Dvojhalí je pozůstatkem Žofinské hutě, která byla uvedena do provozu před 145 lety; před 130 lety se stala součástí Vítkovických železáren. Foto: MMO – Adolf Horsinka

Zastřešené náměstí. Tak jsme si zvykli nahlížet na objekt Dvojhalí, který je součástí nového kulturního a společenského centra ve středu Ostravy Trojhalí Karolina. Kolik dnešních občanů města ale ví, že v případě Dvojhalí jde o pozůstatek Žofínské huti, jenž byla uvedena do provozu v roce 1873, tedy před 145 lety?

Vysokou pec skotského typu tehdy postavila nedaleko jámy Karolina, víceméně uprostřed mezi dnešním Trojhalím a Divadlem Antonína Dvořáka, První rakousko-uherská vysokopecní společnost a vzniklý hutní závod pojmenovala podle manželky jednoho z podílníků společnosti. Výkon hutě měl dosáhnout 100 tun surového železa denně, což bylo v tehdejší habsburské monarchii maximum. Dokončení stavby se ale pokrylo v čase s nástupem hospodářské krize, v jejímž důsledku byl provoz „Žofinky“ v roce 1980 přerušen. Později si ji pronajalo Vítkovické horní a hutní těžířstvo, které ji v roce 1888, tedy před rovnými 130 lety, odkoupilo a začlenilo do svých struktur jako jeden z provozů Vítkovických železáren.

Na konci 19. století měla Žofinská huť již tři vysoké pece a 450 zaměstnanců. Roční produkce činila téměř 150 tisíc tun železa. Ve 20. století byl ale její provoz několikrát zastaven, např. v době velké hospodářské krize ve 30. letech nebo za druhé světové války při leteckém bombardování Ostravy.

Poslední odpich byl v „Žofince“ proveden v březnu 1972, kdy byl její provoz definitivně ukončen, a do roku 1974 byla celá huť zbořena. Zachovalo se pouze tzv. dvojhalí, někdejší Energetická ústředna III s velínem, která stála v sousedství Koksovny Karolina. Dvojhalí je na svou dobu postaveno velmi moderně jako ocelový skelet zastřešený příhradovými vazníky. Výplň obvodové konstrukce tvoří režné zdivo. První hala vznikla v roce 1907, druhá podle původního projektu až v roce 1927.

Obě budovy jsou dnes chráněny jako památky průmyslové architektury a jsou kulturními památkami ČR. Spolu s bývalou halou ústředny Koksovny Karolina tvoří multifunkční centrum Trojhalí Karolina.