Zlomové události roku 1918 pohledem partnerských měst

Nová radnice. Foto: MMO

Zlomovým historickým událostem roku 1918 nejenom v Ostravě, ale také v jejích partnerských městech Katovicích a Košicích, je věnována výstava „Stalo se před 100 lety. Partnerská města vzpomínají společně“, jejíž vernisáž se uskuteční 2. října v 16 hodin ve vstupní hale Nové radnice na Prokešově náměstí.

Expozici připravil Archiv města Ostravy ve spolupráci s Muzeem Historii Katowic a Archívom mesta Košice. Prostřednictvím historických dokumentů – fotografií, map, plakátů i dobového tisku – přenese návštěvníky do doby, kdy zanikala habsburská monarchie a Německé císařství a ve střední Evropě se rodily nové národní státy. Města Moravská Ostrava, Katowice a Košice musely v tomto období řešit řadu obdobných problémů plynoucích z hospodářského chaosu a rozvratu na konci 1. světové války. Prezentované dokumenty však také zřetelně demonstrují, že cesty vedoucí k přičlenění těchto měst k československému či polskému státu byly značně rozdílné i různě dlouhé – od několika měsíců po několik let. Proto také výstava pokrývá svým záběrem poměrně dlouhý časový úsek od zlomového roku 1918 až do poloviny 20. let 20. století. Návštěvníci výstavy mohou získat řadu zajímavých informací o hospodářském, společenském a politickém životě všech tří měst v tomto období i o významných osobnostech, které se tehdy do dějin Moravské Ostravy, Katovic a Košic nesmazatelně zapsaly.

Výstava potrvá do konce října, vstup zdarma.